KURUMSAL EĞİTİMLER

kurumsal

  • Öfke Kontrolü Eğitimi

Öfke yerinde ve yeterince olduğu müddetçe sağlıklı bir duygudur. Ancak ne yazık ki bazen kontrol etmekte zorlanılan ve sonucunda hem kişiler arası ilişkilerde hem de bireyin kendi içinde pek çok olumsuz etki oluşturan davranışlara yol açabilir. Öfkeyi yerinde, yeterince ve uygun kişilere yönelttiğimiz zaman öfkemizi kontrol edebiliyoruz demektir.

İçimizde birden bire alevlenen öfkenin içsel ve dışsal pek çok sebebi mevcuttur. Kritik olan bu sebepleri analiz edip ayrıştırabilmek ve ona göre bir tutum sergileyebilmektir. Duygu ne kadar yoğun olursa kontrol edilmesi de bir o kadar güçleşir.

Kurumlara verdiğimiz öfke kontrolü eğitimlerimizde öfkenin ne olduğu, ne zamanlar ortaya çıktığı, nasıl daha sağlıklı yollarla ifade edilebileceği,  nerelere kanalize edilmesi gerektiği gibi konuları çeşitli görsellerle, dramalarla, simülasyonlarla ve örneklerle anlatmaktayız. Eğitimlerimiz sürecinde her bir çalışanla ayrı ayrı çalışmaktayız.

Öfkenin nedeni ve şiddeti kişiden kişiye göre farklılık gösterir, her insan özel olduğu gibi duyguları ve bu duygularını ifade ediş biçimleri de özeldir. Bu durumu dikkate alarak, hizmet verdiğimiz kurumlarda bu eğitime özel olarak ihtiyaç duyan çalışanlarımıza da özel olarak Bireysel Psikoterapi, Grup Psikoterapisi desteği vermekteyiz. Buna ek olarak üst düzey yöneticilerimize ve yönetici adaylarımıza bu konuda bireysel hizmet sunmaktayız.

Kurum çalışanlarına verdiğimiz öfke kontrolü eğitimlerimize ve bu konudaki bireysel desteklerimize ilaveten,  kurumların insan kaynakları yöneticilerine özel workshoplar düzenlemekteyiz.

Bu  eğitimi kurumların yapılarını inceleyerek ve kurum kültürünü ve çalışma şartlarını dikkate alarak kurumlara özel olarak vermekteyiz. Her kurum ve her bir çalışan bizim için özel ve değerlidir.

  • Stres Yönetimi Eğitimi

Stres, öfke gibi yerinde ve yeterince hissedildiği müddetçe sağlıklı ve yararlı bir duygudur. Ancak bu denge durumu sağlanamazsa, yani kişi stresini yönetemezse hem kendisi hem de etrafındakiler için olumsuz sonuçlar söz konusu olabilir.

Her birey farklı nedenlerle strese girer ve bu stresin etkileri farklı şekillerde görülür. Kişilerin kendilerini tanıyıp ne zaman ve neden stres altında olduklarının farkında olmaları onların streslerini kontrol etmeleri için önemli bir adımdır. Aynı zamanda, yöneticilerin de hem kendilerinin hem de çalışanlarının strese grime nedenlerinin ve şekillerinin farkında olup davranışlarını bunlara göre düzenlemesi çok kritiktir. Bu sebeple, stres yönetimi eğitimlerimizde yöneticilerin ve takım üyelerinin hem kendi stres nedenlerini fark etmeleri ve kendilerine has etkili baş etme yöntemleri keşfetmeleri; hem de yönetici ve takım üyelerinin birbirlerini tanımaları ve daha etkili çalışma ve ilişki yönetimi için farkındalık kazanmaları ve uygun davranışlar sergilemelerini hedeflemekteyiz.

Bu eğitim ile kurum içindeki çatışmaları azaltma, kurum çalışanlarının hem özel hem de iş hayatlarında daha kaliteli bir yaşam sürebilmesine destek verme ve buna bağlı olarak iş performanslarında artış sağlanması da hedeflerimiz arasındadır. Stresin kişilerin fiziksel sağlığına olumsuz etkileri göz önüne alındığında hizmet verdiğimiz kurumlarda sağlık harcamalarının azalması eğitimin doğal sonuçları arasında yer alabilecektir. Bunlara ek olarak, iş hayatlarında streslerini iyi yönetebilen bireyler, daha kaliteli iş sonuçları üretebilecek, takım çalışmasına daha yatkın olacak ve bütün bunlar çalışan bağlılığını arttıracaktır.

kurumsal5

  • Ekip Kurma ve Ekip Etkinliğini Arttırma Eğitimi

Kurumların etkili iş sonuçları, yüksek çalışan bağlılığı, huzurlu iş ortamı, minimum iş terki elde etmeleri için ilk önce etkili ekip kurmaları çok önemlidir. Daha sonra bu ekibin etkinliğinin nasıl arttırılacağının ve uygun hamlelerle ekip çalışmasının, çatışma çözümü yöntemlerinin, ekip yönetiminin nasıl yapılacağının bilinmesi gerekir.

Eğitimimizde kişisel dinamiklerin yanı sıra ekip ve grup dinamiklerinin nasıl okunması gerektiği, etkili ekiplerin nasıl kurulacağı ve yürütüleceği, kurulan ekiplerden maksimum nasıl fayda sağlanacağı, ekip içerisindeki çatışmaların nasıl yönetebileceği gibi geniş konuları, katılımcılarla açık iletişim kurarak ve etkili bir sunum eşliğinde vermekteyiz.

Diğer bütün eğitimlerimizde olduğu gibi kurumlara özel durumları, kurum kültürünü, kurumun içinde bulunduğu sektörü de göz önünde bulundurarak kuruma has eğitimler düzenlemekteyiz.

  • Kişisel Gelişim ve Motivasyon Eğitimleri

Her birey kendine has yeteneklerle, kapasitelerle, özelliklerle doğar. Doğal akış içerisinde bireyler kendilerindeki bu özellikleri, yetenekleri fark ederler. Ancak bazen gelişim sürecinde bu doğal akış bozulur ve kişi kendi kendini keşfetme ve yeteneklerini kullanma kapasitesinden mahrum kalabilir. Kişisel Gelişim ve Motivasyon Eğitimlerimizde kişilerin kendi kapasitelerini, yeteneklerini, isteklerini daha iyi tanımaları, tanımlamaları; bunları hem özel hem de iş hayatlarından nasıl etkili kullanabilecekleri işlenmektedir. Buna ek olarak kişiler kendi kendilerini keşfettikçe iş yerlerinde huzurları artacak, iş sonuçları daha kaliteli oldukça müşteri memnuniyetinde de artış sağlanacaktır.

Çalışan Bağlılığını yükselten bir eğitim olan bu eğitimimiz, kurumların, çalışanlarına insan olarak değer verdiklerinin bir kanıtı olacaktır.

Eğitimimizde kurum çalışanları psikologlarla birebir iletişim halinde olacak ve her bir çalışan ile özel olarak ilgilenilecektir.

  • Etkili Karar Alma, Etkili İletişim Yöntemleri, İlişki Yönetimi, Sunum Becerileri, Problem Çözme, Yaratıcılık, Temel Yönetim Becerileri, Çatışma Çözümü Eğitimlerimiz

Yukarıdaki eğtimlerimiz daha çok pozisyona, ünvana ve kurumun ihtiyacına göre şekillenebilecek, yetkinlik bazlı eğitimlerimizden bazılarıdır. Bu eğitimler çalışanların ihtiyaçlarına, gelişim programlarına göre kişiye özel şekillenebilecek ve özel gruplar oluşturulabilecektir.

Yukarıdaki bazı eğitimler yöneticiler ve yönetici adayları için özellikle önem taşımaktadır. Örneğin, bir yöneticiden veya yönetici adayından karar verme, ilişki yönetme, problem çözme, çatışma çözme ve temel yönetim becerileri gibi konularda yüksek bir düzeyde olması beklenmektedir. Ne yazık ki çoğu zaman yöneticiler yönetici olmadan önce çok iyi uzmanlarken, yönetici olduklarında hala iyi birer uzman olmaya devam etmektedirler. Oysa bir yöneticiden beklenen şeyler ile bir uzmandan beklenen şeyler oldukça farklıdır. Halihazırda çoğu kurumun yöneticilerinin bu durumda olduğu düşünüldüğünde, bu eğitimler şirketlerdeki takım ruhunu, iş sonuçlarını, müşteri memnuniyetini ve çalışan bağlılığını arttırmak açısından önem taşımaktadır.

  • İşe Alım-İşten Çıkış ve Kariyer Görüşmelerinde Etkili Teknikler

İnsan Kaynakları çalışanlarına özel hazırladığımız bu eğitimlerde İK görüşmelerinde yetkinlik bazlı mülakat teknikleri öğretilmektedir. İK çalışanlarına görüşmelerde kullanabilecekleri teknikler ve taktikler sunulmaktadır. Bu eğitimlerimiz alışılagelmiş kalıpların içinde olmayıp, katılımcılarına psikoloji biliminden derin ve geniş bakış açıları sunacaktır.

Görüşmelerde dikkate alınması gereken noktalar, karşılaşılabilecek psikolojik bariyerler, savunma mekanizmaları, beden dili, pozisyona ve ünvana göre dikkat edilmesi gereken hususlar, görüşme yapılan kişiyi görüşme yapan kişinin kendi patolojisinden gelen yanlış yargılamalardan kurtarma yöntemleri, etkili sorular sorma, etkili iletişim kurabilme gibi birçok konu eğitimlerimizde işlenmektedir.

Görüşmelerde ikili görüşmeler haricinde farklı teknikler (vakalar, simülasyonlar gibi) gösterilecek ve bu tekniklerin nasıl değerlendirilmesi gerektiği katılımcıların aktif katılımı ve etkili sunumlarla anlatılacaktır.

  • Geribildirim Teknikleri Eğitimi

Kurumların müzdarip olduğu konulardan birisi de etkili geribildirim verme konusudur. Bireyler diğer insanların gözünde değerlerini kaybetme, karşısındakini kırma, yanlış anlaşılma, yargılanma gibi kaygılardan dolayı geribildirim vermekte zorlanırlar. Bazen de kişiler kendi öfkelerini karşılarındakine yansıtarak karşıdakileri tahrik ederek geribildirimin dezavantaja dönüşmesine sebep olabilirler.

Eğitimimiz, aslında kurumların ve bireylerin gelişimlerine yol açabilecek bu çok değerli aracı dezavantaja değil avantaja çevirmeyi hedeflemektedir. Deneyimli psikologlar eşliğinde etkili geribildirim teknikleri, geribildirimlerde dikkat edilecek hususlar, bireysel hassasiyetlerin nasıl ayırt edilip bariyerlerin geçilebileceği ve daha birçok husus katılımcıların aktif katılımı ile işlenecektir.

kurumsal6

  • Yönetici Etkinliğini Arttırma Eğitimi

Çalışanlar büyük oranda işlerinden değil, yöneticilerinden ve çalışma arkadaşlarından memnun olmadıkları için işi bırakmaktadır. Bunun önüne geçmek için kurumların çeşitli önlemler alması gerekmektedir. Çünkü birçok zorlukla yetiştirdikleri çalışanlarını kaybetmeleri ihtimali yöneticilerini eğitmedikçe ve geliştirmedikçe yüksek olacaktır.

Bu eğitimimiz ile yöneticilerimizin ve yönetici adaylarımızın yönetme becerilerini geliştirme ve onlara liderlik yetkinlikleri kazandırmayı hedeflemekteyiz.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s